Campaña goteo / Equip de l'Informe

Observatori Desc

header-fb-sin-txtL’Observatori concentra els seus esforços en desmuntar la percepció devaluada dels drets socials -dret a l’habitatge, al treball, a l’educació, a la salut, a l’alimentació- en relació a d’altres drets considerats fonamentals com els drets civils i polítics i els drets patrimonials.

Per fer-ho, l’Observatori combina la incidència política amb la investigació, i l’organització de cursos i xerrades.  Així, es promouen investigacions, s’organitzen cursos i xerrades, i s’acompanyen reivindicacions i lluites populars. Tot plegat, sense perdre de vista la importància del treball en xarxa i la participació en campanyes.

Objectius

L’objectiu principal de l’Observatori DESC és promoure una visió integral dels drets humans que reconegui que tots els drets -civils, polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals- són drets fonamentals de totes les persones. Aquesta visió integral implica fer dels drets expectatives plenament exigibles, així com instruments aptes per garantir les necessitats bàsiques i l’autonomia de llurs destinataris.

Àmbits d’actuació

L’Observatori treballa a partir de tres àmbits d’acció:
Catalunya: a partir del treball en xarxa, de la participació en campanyes, i accions d’incidència política i de formació.
Amèrica Llatina: mitjançant projectes de cooperació internacional, principalment a la zona andina.
Internacional: mitjançant la incidència a Nacions Unides i la implicació en xarxes i campanyes.


Observatori DESC
Carrer Casp, 43, Baixos
08010 Barcelona
info@observatoridesc.org | T.93 302 68 82

Anuncis